Όροι και Προϋποθέσεις

1. Σχετικά με την εταιρεία μας

Αυτή η ιστοσελίδα ανήκει και διοικείται από την εταιρεία με την επωνυμία: «Ζ. Κυριάκη & Σια ΕΕ», και διακριτικό τίτλο People of the World που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη , Μητροπόλεως 6 , 54623 Θεσσαλονίκη Ελλάδα. H People of the World είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένο από τον ΕΟΤ (Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού) για την πώληση ταξιδιωτικών υπηρεσιών : Άδεια ΜΗΤΕ : 9.33.E.60.00.01425.0.1 Η εταιρεία εκπροσωπείται από την κ. Κυριακή Ζωή.

2. TΟι ώρες λειτουργίας των γραφείων της εταιρίας είναι :
  • Monday - Friday: Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00 – 17:00
  • Σάββατο0 09:00-13 00.
3. Αποδοχή των Γενικών όρων και προϋποθέσεων

Αποδοχή των Γενικών όρων και προϋποθέσεων Κάνοντας μια κράτηση, ή χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις της People of the World στο σύνολο τους άνευ όρων και χωρίς καμία εξαίρεση ή εναντίωση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι όροι και προϋποθέσεις όλων των Συναλλαγών σχετικά με την «People of the World » ισχύει για όλες τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται από τον χρήστη είτε μέσω της δικτυακής πύλης www.Cheaphotel.gr ή μέσω τηλεφώνου ή απευθείας στο γραφείο του » People of the World ». Το «People of the World » παρέχει την πύλη hotels.cheaphotel.gr , μια πύλη, που προσφέρει ταξιδιωτικές υπηρεσίες και αλληλεπιδρά με τους διοργανωτές / παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών να εξασφαλίσει τις καλύτερες τιμές των υπηρεσιών που παρέχονται σχετικά με κρατήσεις των πελατών (ξενοδοχεία, εκδρομές και άλλες ταξιδιωτικές υπηρεσίες) που προσφέρονται από τους διοργανωτές / παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Η κράτηση των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας είναι εφικτή μόνο εάν το προϊόν ή η υπηρεσία που ζητήθηκε είναι όντως διαθέσιμα. Σε περίπτωση που γίνει η κράτηση, η σύμβαση δεσμεύει μόνο τον χρήστη και τον πάροχο του συγκεκριμένου προϊόντος ή της υπηρεσίας. Το «People of the World » παρέχει αποκλειστικά την αλληλεπίδραση από την άποψη της διαμεσολάβησης μεταξύ των χρηστών και των παρόχων και η ευθύνη της περιορίζεται στην εκπλήρωση αυτής χωρίς καμία άλλη υποχρέωση. Σημειώνουμε με σαφήνεια ότι το «People of the World » δεν διοργανώνει δικά της ταξίδια-προϊόντα.

Υπεύθυνος για την τήρηση των συμφωνιών που έχουν συναφθεί με τους χρήστες της ιστοσελίδας www.Cheaphotel.gr είναι μόνο ο πάροχος των ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Ο χρήστης θα πρέπει να συμβουλεύεται τους γενικούς όρους συναλλαγών των διοργανωτών / παρόχων σχετικά.

4. Κρατήσεις

Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών πεδίων της φόρμας κράτησης στην ιστοσελίδα hotels.cheaphotel.gr και την ολοκλήρωση της διαδικασίας κράτησης, ο χρήστης δίνει συγκεκριμένες οδηγίες στην «People of the World » για να μεσολαβήσει στον πάροχο των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, που προσφέρονται από τον πάροχο ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που σχετίζεται με την εκτέλεση ενός ταξιδιού. Οι οδηγίες του χρήστη για τη διαμεσολάβηση της «People of the World »σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρονται μέσω του διαδικτύου, θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικότερα μία ή όλες από τις ακόλουθες ενέργειες: κρατήσεις που θα γίνουν από το χρήστη μέσω της διαδικτυακής πύλης ή μέσω τηλεφώνου ή από την επίσκεψη του χρήστη στα γραφεία της «People of the World »στη Μητροπόλεως 6 στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Οι περιγραφές των ξενοδοχείων και των εγκαταστάσεων καθώς και οι ανέσεις που παρέχονται είναι δεδομένα που προέρχονται από τα ξενοδοχεία ή τους παρόχους. Αν και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι οι περιγραφές και οι πληροφορίες είναι ακριβείς, δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις. Οι αλλαγές μπορεί να προκύψουν είναι πέρα από τον έλεγχό μας. Προς το συμφέρον της συνεχούς βελτίωσης, τα ξενοδοχεία μπορεί να αλλάξουν τα έπιπλα, τα εξαρτήματα, τις ανέσεις, τις εγκαταστάσεις ή οποιοδήποτε μέρος, οποιαδήποτε δραστηριότητα, που είτε είχε διαφημίσει ή ήταν διαθέσιμα στο παρελθόν, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση μας. Επίσης τα Ξενοδοχεία θα παρουσιάζουν φθορές και αυτές είναι επίσης πέρα από τον έλεγχό μας. Παρακαλώ σημειώστε ότι οι ταξινομήσεις του ξενοδοχείου και εκτιμήσεις βασίζονται συχνά σε δική μας άποψη και μπορεί να μην αντανακλούν άλλες πηγές. Εμείς δεν θα δεχτούμε καμία αξίωση για αποζημίωση με βάση οποιαδήποτε περιγραφή ή πληροφορίες είτε παρέχονται ή λείπει. Η εντολή κράτησης δεσμεύει τον χρήστη σε κάθε περίπτωση. Σε κρατήσεις που δεν γίνονται μέσω της δικτυακής πύλης της «People of the World » μπορεί να υπάρχουν διαφορές στην τιμολόγηση. Σε περίπτωση βραχυπρόθεσμων αλλαγών, από τον πάροχο, σχετικά με το προϊόν-ταξίδι, το οποίο επιλέγεται από το χρήστη : Π.χ. σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης, η «People of the World »portal θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον χρήστη μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να τον ενημερώσει σχετικά με τις αλλαγές εφόσον όμως αυτές έχουν τελεστεί σε στις εργάσιμες ώρες . Το «People of the World » δεν ευθύνεται για τυχόν μεταφορές, τις καθυστερήσεις και τις ακυρώσεις πτήσεων ή άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών και προϊόντων του παρόχου. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τους όρους που θέτει ο εκάστοτε πάροχος, όπως οι όροι που επιβάλλονται από οποιαδήποτε αεροπορική εταιρεία στον χρόνο check in ή την επιβεβαίωση πτήσεων επιστροφής. Ο χρήστης ενημερώνεται για τους όρους αυτούς από τον συγκεκριμένο πάροχο.

5. Επιβεβαίωση της κράτησης και αποστολή των ταξιδιωτικών εγγράφων.

Με την κράτηση μέσω της hotels.cheaphotel.gr , ο χρήστης θα λάβει από επιβεβαίωση της κράτησης μέσω e-mail . Ο χρήστης πρέπει να ελέγξει αμέσως την ορθότητα των στοιχείων της επιβεβαίωσης (όνομα, ημερομηνία αναχώρησης, προορισμός κ.λ.π.) και να ενημερώσει thn «People of the World » για τυχόν λάθη που έγιναν κατά τη διάρκεια της κράτησης. Λάθη που παρατίθενται και αναφέρονται μετά το τέλος της κράτησης που έγινε από τον χρήστη δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Η «People of the World » δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα λάθη μπορούν να διορθωθούν ή / και αντιμετωπίζονται χωρίς κόστος, ακόμη και μετά από έγκαιρη κοινοποίηση από τον χρήστη. Πολλοί πάροχοι δεν κάνουν καμία διόρθωση λάθους μετά την καταχώρηση της κράτησης από τον χρήστη. Παρακαλώ σημειώστε ότι η εκπρόθεσμη αναφορά λαθών ή η αδυναμία για τη διόρθωσή τους, σε καμία περίπτωση δεν παρέχουν το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Τα αεροπορικά εισιτήρια αποστέλλονται στον χρήστη ως ηλεκτρονικά εισιτήρια (e-ticket) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ταχυδρομείου ή courier. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα εισιτήρια μπορούν να ληφθούν από τα γραφεία της αεροπορικής εταιρείας στο αεροδρόμιο ή από τα γραφεία της «People of the World ». Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης θα λάβει έναν κωδικό κράτησης μέσω τηλεφώνου ή e-mail. Η «People of the World » δεν ευθύνεται για απώλειες εισιτηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων που αποστέλλονται ταχυδρομικώς. Στην περίπτωση των κρατήσεις ξενοδοχείων η κατάλληλη τεκμηρίωση (π.χ. δελτία, έντυπα κράτησης) θα σταλούν στον χρήστη. Ο χρήστης λαμβάνει ένα e-mail με τα στοιχεία της κράτησης και αυτός / αυτή πρέπει να εκτυπώσει ένα κουπόνι για να το δείξει τη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου, προκειμένου να λάβουν την υπηρεσία που αυτός / αυτή έχει πληρωθεί. Επιπλέον, εφόσον ζητηθεί από τα ταξιδιωτικά έγγραφα χρήστης μπορεί να λάβει από τα γραφεία της «People of the World »κατά τις ώρες λειτουργίας του γραφείου.

6. Τιμές

Το κόστος της «People of the World » για τη διαμεσολάβηση μεταξύ του χρήστη και του παρόχου, περιλαμβάνεταιι στη συνολική τιμή της υπηρεσίας ή του προϊόντος. “«People of the World » ενημερώνεται για τις τιμές των ταξιδιωτικών προϊόντων και υπηρεσιών από τον πάροχο από τον οποίο οι υπηρεσίες έχουν ζητηθεί. Για τις μεταβολές των τιμών από τους παρόχους, το «People of the World » δεν φέρει καμία ευθύνη. Η «People of the World »δεν ευθύνονται για τέλη κράτησης που τυχόν επιβάλλονται από τον πάροχο σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού ή των υπηρεσιών. Τα τέλη αυτά είναι αποκλειστικά ευθύνη του χρήστη.

7. Τρόπος πληρωμής

Οι τρόποι πληρωμής αναγράφονται στην ιστοσελίδα hotels.cheaphotel.gr ξεχωριστά για κάθε προϊόν ή υπηρεσία. Οι μόνοι τρόποι πληρωμής που μπορούν να γίνουν δεκτοί είναι απολύτως αποκλειστικά και μόνο αυτοί που αναφέρονται στην. Σημειώστε ότι γίνονται δεκτοί οι περισσότεροι τύποι πιστωτικής κάρτας. Οι χρήστες πιστωτικών καρτών θα χρησιμοποιούν τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας προκειμένου να πληρώσουν τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα κράτηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο χρήστης θα λάβει την τελική επιβεβαίωση της κράτησης και το ποσό των χρημάτων που ζήτησε. Αυτό το συνολικό ποσό μπορεί να καταβληθεί μέσω πιστωτικής κάρτας, μετρητά ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα άλλου προσώπου (το όνομα του κατόχου της κάρτας είναι διαφορετικό από αυτό που είναι στην πραγματικότητα πληρώνουν) γραπτή συγκατάθεση του κατόχου της κάρτας είναι απαραίτητη, καθώς και φωτοαντίγραφο από το εμπρός και το πίσω μέρος της πιστωτικής κάρτας και ένα φωτοαντίγραφο ισχύοντος ταυτότητας του κατόχου της κάρτας προσώπου. Εάν ο τρόπος πληρωμής είναι με πιστωτική κάρτα, το συνολικό ποσό θα χρεωθεί με την ολοκλήρωση της κράτησης. Εάν η πληρωμή πρόκειται να γίνει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, υπάρχει μια προθεσμία 24 ωρών για να καταθέσει ολόκληρο το ποσό μόνο στην περίπτωση που η προθεσμία ακύρωσης επιτρέπει. Πριν από την προκαταβολή του αγορασθέντος προϊόντος, η «People of the World » δεν έχει καμία υποχρέωση να παραδώσει όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφα στο χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει το τίμημα για τα παραγγελθέντα προϊόντα και υπηρεσίες.Η «People of the World » μπορεί να ζητήσει από τον χρήστη να προσκομίσει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο σχετικό με την κατοικία ή αντίγραφο της πιστωτικής του κάρτας ή να στείλει το αποδεικτικό κατάθεσης μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πριν από την τελική έκδοση της υπηρεσίας. Η «People of the World » έχει το δικαίωμα να αποστείλει τα εισιτήρια, η επιβεβαίωση των δελτίων κράτησης, ή / και άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα αποκλειστικά στην διεύθυνση που έχει δηλώσει ο χρήστης στο / τράπεζάς του ή με την πιστωτική κάρτα του εκδότη.

8. Ακυρώσεις, αλλαγές

Η ικανότητα να αλλάξει ή να ακυρώσει μια υπηρεσία ή ένα προϊόν που έγινε κράτηση μέσω hotels.cheaphotel.gr υπόκειται στους όρους που καθορίζονται από κάθε φορέα. Τυχόν έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης μίας ταξιδιωτικής υπηρεσίας, η οποία καθορίζεται από τις συνθήκες του κάθε φορέα, ρυθμίζεται αποκλειστικά και μόνο από τον χρήστη. Αν ο πάροχος παρέχει στον χρήστη το δικαίωμα να αλλάξει ή να ακυρώσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, ένας χρήστης που επιθυμεί να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές ή ακυρώσεις, πρέπει να ειδοποιήσει τους την «People of the World » στο μέσω e-mail στο info@cheaphotel.gr ή μέσω fax στο +30 2310 229250
κράτησης ενός ταξιδιού ή οποιουδήποτε άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας που έχει πραγματοποιήσει ο χρήστης μέσω της cheaphotel.gr , η αμοιβή της «People of the World » για τη διαμεσολάβηση μεταξύ του χρήστη και του πάροχου δεν επιστρέφεται και το πάγιο κόστος έχει ως εξής:

  • Ξενοδοχεία / Αυτοκίνητα / Μεταφορές: 3% του συνολικού ποσού για κάθε κράτηση ή προϊόν, εκτός εάν η πληρωμή γίνεται μέσω τραπεζικού εμβάσματος, πλέον του τέλος ακύρωσης του παρόχου εφόσον προκύπτει.

Σε κάθε περίπτωση αλλαγής της κράτησης ένα ταξίδι ή οποιουδήποτε άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας που έχει πραγματοποιήσει ο χρήστης μέσω της «People of the World », ο χρήστης θα πρέπει να καταβάλλει πρόσθετο τέλος 10 € για την επανέκδοση. Επιστροφή χρημάτων
Επιστροφή χρημάτων
Η ημερομηνία για την επιστροφή μια ακύρωση εξαρτάται από το είδος της υπηρεσίας. Ειδικότερα, σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής στα αεροπορικά εισιτήρια, η επιστροφή θα γίνει αν η ίδια η αεροπορική εταιρεία έχει προχωρήσει με τη διαδικασία επιστροφής. Το ποσό της επιστροφής στον πελάτη θα λάβει χώρα κατά την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία της ακύρωσης. Για πιθανές καθυστερήσεις λόγω των παρόχων, η «People of the World » δεν είναι υπεύθυνη. Επιστροφές για οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες θα γίνουν 30 ημέρες μετά την ημερομηνία ακύρωσης.

9. Απόρριψη της κράτησης

«People of the World » έχει το δικαίωμα να απορρίψει εντολές κράτησης που εισάγει ο χρήστης, αν αυτός / αυτή έχει παραβιάσει τους όρους χρήσης του site.

10. Οι διατάξεις σχετικά με τα διαβατήρια, τις θεωρήσεις, το νόμισμα και την υγεία τους κανονισμούς

Εάν ο χρήστης ταξιδεύει στο εξωτερικό, αυτός / αυτή θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις σχετικές διατάξεις σχετικά με τα διαβατήρια, τις θεωρήσεις, τα τελωνεία, τους φόρους, και τις διατάξεις για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, καθώς και τις συνθήκες για την υγεία. Η ευθύνη για τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω διατάξεις βαρύνει τον χρήστη ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Για έγκυρες πληροφορίες, ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πάροχο του ταξιδιού / εκδρομή, ή το προξενείο της χώρας, στην οποία αυτός / αυτή θα ταξιδέψουν.

11. Αποκλεισμός Ευθύνης

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρονται από τον πάροχο. Η «People of the World » κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξακριβώσει τις πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτό το site για να διορθώσει τυχόν λάθη και ανακρίβειες. Η «People of the World » δεν εγγυάται την ακρίβεια, την επάρκεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα αυτών των πληροφοριών που προσφέρονται από τους παρόχους.
«People of the World » δεν ευθύνεται για τη μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ή του προϊόντος την ημερομηνία της κράτησης ή την εκπλήρωση της σύμβασης με τον πάροχο. Σε κάθε περίπτωση,η «People of the World »δεν ευθύνεται για πράξεις, λάθη, παραλείψεις, εγγυήσεις, παραβιάσεις ή αρνήσεις οποιουδήποτε παρόχου ή για τραυματισμό, θάνατο, καταστροφή περιουσίας ή άλλες απώλειες ή ζημιές και σε αποζημιώσεις και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από αιτίες που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη χρήση του δικτυακού τόπου και των πληροφοριών, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τον πάροχο ή από οποιαδήποτε προπληρωμένα προϊόντα ή υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής της ιστοσελίδας.
«People of the World », δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν θα αποζημιώσει για κάθε καθυστέρηση, ακύρωσης, υπεράριθμων κρατήσεων, απεργίας, ανωτέρας βίας ή για άλλους λόγους που δεν είναι σε άμεσο έλεγχο. Επιπλέον, δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη, παράλειψη, καθυστέρηση, αλλαγή δρομολογίου ή πράξη οποιασδήποτε κρατικής αρχής. Εμείς δεν θα είμαστε υπεύθυνοι , αν δεν είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τις κρατήσεις λόγω της πυρκαγιάς, σεισμού, πλημμύρας, χιονοθύελλα, επιδημία, έκρηξη, απεργία, ταραχές, πολιτική αναταραχή, τον πόλεμο, πράξη του Θεού, οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση οποιουδήποτε μεταφοράς, ρεύματος ή το σύστημα επικοινωνιών ή οποιαδήποτε παρόμοια γεγονότα πέρα από τον έλεγχό μας. Σε οποιαδήποτε από αυτές τις συνθήκες, κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την παροχή εναλλακτικών ρυθμίσεων ή την επιστροφή κάθε ποσού που έχει ήδη καταβληθεί εάν δεν δεσμεύονται από συμβάσεις με τους προμηθευτές μας, που μας εμποδίζει από το να επιτύχουμε την επιστροφή από αυτούς για να μεταφέρω σε εσάς. Η «People of the World » αγωνίζεται για την εύρυθμη λειτουργία του site, χωρίς εγγυήσεις, αλλά και για την σωστή λειτουργία και την καταλληλότητα για τα προγράμματα (software), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται και το γεγονός ότι οι λειτουργίες του θα είναι αδιάκοπες ή απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ιστοσελίδα και παρέχονται από τρίτους. Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους (links) σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Η «People of the World » δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητά τους, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, το περιεχόμενο των σελίδων αυτών, την πληρότητα και για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση τους. Σημειώστε ότι ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτό με ευθύνη του / της. Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, η τιμή για το εισιτήριο που εμφανίζεται στην «People of the World » δεν θα ισχύει κατά την επιβεβαίωση της κράτησης. Η «People of the World » δεσμεύεται μόνο για την τιμή που αναγράφεται στο e-mail.

12. Ευθύνη του χρήστη

Η χρήση του δικτυακού τόπου πρέπει να συμμορφώνεται με τους περιορισμούς του νόμου και να χρησιμοποιηθούν μόνο για νόμιμους σκοπούς. Επίσης, η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται με νόμιμο τρόπο και έτσι δεν θα περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από άλλους χρήστες. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και όχι σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της «People of the World ». Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα, ο χρήστης εγγυάται ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών και τηρεί τις νομικές απαιτήσεις για τη χρήση αυτού του site. Ο χρήστης υποχρεούται να εποπτεύει και να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας από οποιαδήποτε ανάρμοστη ή ανήλικα άτομα χρησιμοποιώντας το λογαριασμό του χρήστη. Ο χρήστης εγγυάται επίσης την ακρίβεια και την πληρότητα όλων των πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν το πρόσωπο του χρήστη ή μέλη της οικογένειας, τα οποία μεταδίδονται με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.
Οποιαδήποτε κράτηση και αν πραγματοποιηθεί για το κέρδος, παραπλάνηση σκοπούς ή με σκοπό την εξαπάτηση ή επιδιώκουν να αυξήσουν τη ζήτηση απαγορεύεται. Η δυνατότητα κράτησης υπηρεσιών ή προϊόντων μέσω αυτού του δικτυακού τόπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην περίπτωση πραγματοποίησης νόμιμων κρατήσεων και αγορών στο όνομα του χρήστη ή και αναφορικά με άλλα πρόσωπα, στο όνομα και για λογαριασμό του οποίου έχουν το δικαίωμα να ενεργήσει

13. Πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα

Τα πνευματικά δικαιώματα και όλα τα άλλα δικαιώματα, καθώς και τα περιεχόμενα αυτού του site ανήκουν στην «People of the World » αποκλειστικά εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ως ιδιοκτησία των άλλων. Το όνομα hotels.cheaphotel.gr, καθώς και όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα και όλα τα γραφικά σχέδια που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της «People of the World »ή ιδιοκτησίας τρίτων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη έγκριση της «People of the World » ή άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

14. Εφαρμοστέο δίκαιο

Το δίκαιο που εφαρμόζεται στις σχέσεις μεταξύ των χρηστών και του hotels.cheaphotel.gr είναι αποκλειστικά η Ελληνική Νομοθεσία Υπεύθυνος για την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ των μερών είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

15. Τροποποίηση των Όρων

«People of the World » έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να επεκτείνει τους ανωτέρω Όρους και Προϋποθέσεις για τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή με ισχύ για το μέλλον χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση ενημέρωσης του χρήστη σχετικά με αυτό. Στην ιστοσελίδα θα δείτε τους όρους της σύμβασης, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.
Όταν ο χώρος χρησιμοποιείται μετά από την τροποποίηση των γενικών όρων χρήσης, ο χρήστης αποδέχεται αμέσως τις εν λόγω τροποποιήσεις.

This is the default dialog

Error Message

Alert Content